Saint-Gobain Sekurit ČR
Ministr Průmyslu a obchodu navštívil Saint-Gobain Sekurit

Dne 9.10. navštívil náš závod ministr průmyslu a obchodu ČR, Ing. Jan Mládek, CSc.

Pan ministr se nejrpve setkal s TOP managementem firmy a poté společně i se svým doprovodem navštívil výrobní prostory firmy.

Prohlídka závodu zapůsobila na návštěvu velmi dobrým dojmem.

© 2015 - 2021 Saint-Gobain Sekurit ČR. About pages, webdesign: Agionet Plzeň.