Saint-Gobain Sekurit ČR
Corporate Social Responsiblity

Základní pravidla Saint-Gobain Sekurit ČR v oblasti dárcovství/podpory:

CÍL: touto činností posilujeme naši vnímavost vůči okolí a spoluodpovědnost za svět kolem nás.

KAM: naši podporu zaměřujeme především na region Hořovicko, kde sídlíme a plníme svoji společensko-ekonomickou roli. Projekty mimo daný region úplně nevylučujeme, musí nás však oslovit svojí výjimečností a naléhavostí.

NAŠE PRIORITY:

  • jako partner města Hořovice budeme dále pokračovat v projektech pro zlepšení podmínek života ve městě, zlepšení bezpečnosti účastníků silničního provozu, zejména chodců, zřizováním a osvětlováním přechodů pro chodce
  • bezpečné herní prvky  pro dětská hřiště
  • podporovat aktivity a soutěže pořádané složkami integrovaného  záchranného systému
  • pokračování v podpoře začleňování zdravotně handicapovaných žáků do řádné školní docházky, domova pro zdravotně handicapované občany,  činnosti svazu a dalších sdružení invalidů
  • podílu na modernizaci vybavení škol
  • podpoře projektů podporujících sport nebo jiné zájmové vyžití dětí a mládeže, a to výhradně u neziskovných sportovních nebo jiných zájmových oddílů - preferujeme kolektivní sporty a oddíly s pravidelnou činností
  • projekty pro zlepšení životního prostředí
  • podpoře organizovaných volnočasových aktivit našich zaměstnanců a jejich rodin

NEPODPORUJEME:

  • politické aktivity různých seskupení, politických stran a jednotlivců
  • sportovní aktivity a léčebné výlohy jednotlivců

 

Podmínkou podpory je transparentní, důvěryhodný žadatel a jasně definované, kontrolovatelné využití daru/podpory.
Výdaje na podporu vždy respektují ekonomickou kondici firmy.
Není možné je jakýmkoliv způsobem nárokovat.

Kontakt na mailové adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© 2015 - 2021 Saint-Gobain Sekurit ČR. About pages, webdesign: Agionet Plzeň.